CECH RZEMIOSŁ RÓZNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  realizuje przedsięwzięcie „Rozwój potencjału instytucjonalnego Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim”

w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu przewidziane zostały następujące działania:

  1. Koszt remontu
  2. Zakup systemu CRM
  3. Zakup szkoleń
  4. Zakup konkursu

Zaplanowane działania przyczynią się do wzmacnianie potencjału innowacyjnego i rozwojowego Wnioskodawcy, a zatem wpisują się w główny cel Programu jakim jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój ich działalności. Wsparcie finansowe pozwoli Wnioskodawcy na rozszerzenia skali prowadzonej działalności.

Instytucja udzielająca wsparcia: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wartość projektu:  169 816,00 PLN

Dofinansowanie z UE:   169 816,00  PLN

Termin realizacji zadania: 20.10.2023 – 19.04.2024