44 724 26 49
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Barlickiego 4

Podsumowanie konkursu „Wiedza o Rzemiośle” edycja 2024

W dniu 13 lutego 2024 roku, Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim zainaugurował konkurs pod nazwą „Wiedza o Rzemiośle”. Wydarzenie to miało miejsce w Branżowej Szkole I Stopnia „KOMED” gromadząc 16 utalentowanych uczestników. Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy na... Read More

Konkurs „Wiedza o Rzemiośle” edycja 2024

Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza konkurs WOR – „Wiedza o Rzemiośle”. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie. Konkurs zostanie przeprowadzony na poziomie branżowych szkół zawodowych najpóźniej do dnia 29.02.2024.... Read More

Wynagrodzenia uczniów na rok 2017

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych Składki ZUS www.wskazniki.gofin.pl Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego... Read More
12