44 724 26 49
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Barlickiego 4

All posts by: promotion

„Rozwój potencjału instytucjonalnego Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim”

CECH RZEMIOSŁ RÓZNYCH W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM  realizuje przedsięwzięcie „Rozwój potencjału instytucjonalnego Cechu Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim” w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 opracowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W... Read More

Wynagrodzenia uczniów na rok 2017

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych Składki ZUS www.wskazniki.gofin.pl Wynagrodzenie młodocianych Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego... Read More

Edukacja zawodowa na wesoło

Pzedstawiciele naszego cechu uczestniczyli w imprezie pt. „Edukacja zawodowa na wesoło” towarzyszącej obchodom Dnia Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim. Celem naszego udziału w tej imprezie było promowanie szkolnictwa zawodowego wśród młodzieży... Read More