W dniu 13 lutego 2024 roku, Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim zainaugurował konkurs pod nazwą „Wiedza o Rzemiośle”. Wydarzenie to miało miejsce w Branżowej Szkole I Stopnia „KOMED” gromadząc 16 utalentowanych uczestników.

Głównym celem konkursu było propagowanie wiedzy na temat różnorodnych zawodów rzemieślniczych, rzemiosła oraz perspektyw zatrudnienia w tych dziedzinach. Konkurs został przeprowadzony z wykorzystaniem dedykowanej platformy edukacyjnej, która umożliwiała łatwą rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników. To innowacyjne podejście pozwalało nam jeszcze bardziej angażować się w rozwijanie pasji młodych adeptów rzemiosła.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ich aktywność i zaangażowanie. To dzięki Wam nasz konkurs nabiera kształtu i kolorów rzemiosła! Szczególne słowa uznania kierujemy do nauczycieli za motywację uczestników oraz doskonałą koordynację na poziomie szkoły. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu, dostarczając nam nie tylko wspaniałych chwil, ale także dowodząc, że wiedza o rzemiośle to niezwykłe źródło inspiracji. Laureatom konkursu zostały wręczone atrakcyjne nagrody za zajęcie I, II i III miejsca, w postaci kart podarunkowych o wartości 1200, 800 i 500 zł. Pozostałym uczestnikom przyznano nagrody pocieszenia o łącznej wartości 2500 zł.

Zwycięzcy konkursu w Branżowej Szkole I Stopnia „KOMED”:

  • I miejsce (30 na 35 punktów): Oliwia Gawin
  • II miejsce (25 na 35 punktów): Samanta Żórawska    
  • III miejsce (23 na 35 punktów): Zuzanna Cichura

Zdjęcia z wydarzenia:

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom! Wasza wiedza, zaangażowanie i umiejętności zasługują na najwyższe wyróżnienie. Mamy nadzieję, że te nagrody będzie dla Was dodatkowym motywatorem do dalszego rozwoju w dziedzinie rzemiosła. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i pasji konkurs stał się wyjątkowym wydarzeniem, które promuje wiedzę i umiejętności w dziedzinie rzemiosła. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje konkursu i dalsze wspólne działania na rzecz rozwoju rzemiosła.

Organizacja konkursu oraz nagrody zostały sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 opracowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.