Cech Rzemiosł Różnych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza konkurs WOR – „Wiedza o Rzemiośle”. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zawodach rzemieślniczych, rzemiośle i możliwościach pracy w danym zawodzie.

Konkurs zostanie przeprowadzony na poziomie branżowych szkół zawodowych najpóźniej do dnia 29.02.2024. Szkoły zostaną poinformowane o konkretnych dniach konkursu 2 tygodnie przed terminem. Finaliści konkursu otrzymują nagrody rzeczowe, ufundowane przez organizatora konkursu o wartości 1200 zł (I miejsce), 800 zł (II miejsce), 500 zł (III miejsce). Dodatkowo, dla najlepszych 25 uczestników konkursu przewidziane są nagrody pocieszenia o łącznej wartości 2500 zł.

Konkurs przeprowadzony zostanie za pośrednictwem dedykowanej platformy edukacyjnej umożliwiającej rejestrację uczestników, dostęp do bazy wiedzy oraz przeprowadzenie testu z natychmiastowym dostępem do wyników. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia uczestnika konkursu oraz wzory zgód na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, baza materiałów informacyjnych dostępne są na platformie edukacyjnej pod adresem edu.frep.org.pl.

Organizacja konkursu oraz nagrody zostały sfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 opracowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.