CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE (KADENCJA DO 2020 ROKU)

Monter Zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Z–ca – Hajdera Anna

Członek komisji-Wojciechowski Krzysztof
Członek komisji – Kamola Marek
Członek komisji – Czarnecki Tomasz

BETONIARZ
Przewodniczący – Wojciechowski Krzysztof
Z–ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Kamola Marek
Członek komisji – Czarnecki Tomasz

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Z–ca – Tomasz Kuta
Członek komisji – Karp Sławomir
Członek komisji – Koczywąs Piotr
Członek komisji – Krysiak Zbigniew

ELEKTROMECHANIK

Z-ca – Kuta Hubert

Członek komisji- Tomasz Kuta
Członek komisji – Plich Lucjan
Członek komisji – Kuta Tomasz

ELEKTRYK
Z-ca – Cłapa Zbigniew

Z-ca Marek Stępkowski
Członek komisji – Gradek Andrzej
Członek komisji – Krajewski Zygmunt
Członek komisji – Świdnicki Marian

STOLARZ
Z-ca – Broszczyk Robert

Członek komisji – Drzazga Mariusz
Członek komisji – Błaszkowski Sebastian

FRYZJER
Z-ca – Słowicka Renata
Członek komisji – Porczyk Elżbieta
Członek komisji – Ostrowski Jacek
Członek komisji – Krupa Dariusz

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Z-ca – Krysiak Zbigniew
Członek komisji – Karp Sławomir
Członek komisji – Koczywąs Piotr
Członek komisji –

MECHANIK SAMOCHODOWY
Z-ca – Balcerkowski Grzegorz
Z-ca – Krysiak Zbigniew
Członek komisji – Przysuszyński Andrzej
Członek komisji – Kuta Hubert

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
Z-ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Kamola Marek
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Wojciechowski Krzysztof

MURARZ
Z-ca – Wojciechowski Krzysztof
Członek komisji – Kamola Marek
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Hajdera Anna

MURARZ – TYNKARZ
Z-ca – Wojciechowski Krzysztof
Członek komisji – Kamola Marek
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Hajdera Anna

PIEKARZ
Z-ca – Świerczyński Paweł
Z-ca – Szczepanik Zbigniew
Członek komisji – Waszelewski Krzysztof
Członek komisji – Jóźwik Andrzej

CUKIERNIK
Z-ca – Świerczyński Paweł
Z-ca – Bieniek Jacek