KOMISJE EGZAMINACYJNE

CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE (KADENCJA DO 2020 ROKU)

BETONIARZ – ZBROJARZ
Przewodniczący – Wojciechowski Krzysztof
Z–ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz

BETONIARZ
Przewodniczący – Wojciechowski Krzysztof
Z–ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz

BLACHARZ SAMOCHODOWY
Z–ca – Kuta Hubert
Z–ca – Konewka Ireneusz
Członek komisji – Karp Sławomir
Członek komisji – Koczywąs Piotr
Członek komisji – Krysiak Zbigniew
Członek komisji – Kuta Tomasz

CUKIERNIK
Z-ca – Świerczyński Paweł
Z-ca – Bieniek Jacek
Członek komisji – Mazurek Tomasz
Członek komisji – Mączyński Marek

ELEKTROMECHANIK
Z-ca – Krysiak Zbigniew
Z-ca – Kuta Hubert
Członek komisji – Plich Lucjan
Członek komisji – Kuta Tomasz

ELEKTRYK
Z-ca – Cłapa Zbigniew
Członek komisji – Gradek Andrzej
Członek komisji – Krajewski Zygmunt
Członek komisji – Świdnicki Marian

STOLARZ
Z-ca – Broszczyk Robert
Członek komisji – Szewczyk Sławomir
Członek komisji – Drzazga Mariusz
Członek komisji – Grabek Tadeusz

STOLARZ MEBLOWY
Z-ca – Broszczyk Robert
Członek komisji – Szewczyk Sławomir
Członek komisji – Drzazga Mariusz
Członek komisji – Grabek Tadeusz

STOLARZ BUDOWLANY
Z-ca – Broszczyk Robert
Członek komisji – Szewczyk Sławomir
Członek komisji – Drzazga Mariusz
Członek komisji – Grabek Tadeusz

KUCHARZ
Z-ca – Bartosik Jacek
Z-ca – Szewczyk Zofi
Członek komisji – Dziuba Jolanta
Członek komisji – Strojewski Mieczysław

FRYZJER
Z-ca – Słowicka Renata
Członek komisji – Porczyk Elżbieta
Członek komisji – Ostrowski Jacek
Członek komisji – Krupa Dariusz

LAKIERNIK SAMOCHODOWY
Z-ca – Krysiak Zbigniew
Członek komisji – Karp Sławomir
Członek komisji – Koczywąs Piotr
Członek komisji – Konewka Ireneusz

MECHANIK SAMOCHODOWY
Z-ca – Balcerkowski Grzegorz
Z-ca – Krysiak Zbigniew
Członek komisji – Przysuszyński Andrzej
Członek komisji – Kuta Hubert

MONTER ZABUDOWY
Z-ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Wojciechowski Krzysztof

TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH
Z-ca – Hajdera Anna
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Wojciechowski Krzysztof

MURARZ
Z-ca – Wojciechowski Krzysztof
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Hajdera Anna

MURARZ – TYNKARZ
Z-ca – Wojciechowski Krzysztof
Członek komisji – Nagórka Rafał
Członek komisji – Czarnecki Tomasz
Członek komisji – Hajdera Anna

PIEKARZ
Z-ca – Świerczyński Paweł
Z-ca – Szczepanik Zbigniew
Członek komisji – Waszelewski Krzysztof
Członek komisji – Jóźwik Andrzej